Zajímavé tipy a odkazy

Vapc / O škole / Zajímavé tipy a odkazy

Angličtina

http://www.macmillaneducation.com

(hlavní stránky vydavatelství Macmillan, které nabízí užitečné zdroje pro studentyi učitele, alei kompletní on-line katalog nabízených titulů pro výuku AJ na mezinárodní úrovni, jsou zdei speciální odkazy s nabídkou pro ČR)

http://www.macmillan.cz

(velmi zajímavé stránky pro všechny zájemce o studiumi výuku angličtiny, české stránky vydavatelství Macmillan nabízí mimo jiné katalog všech dostupných publikací včetně ceníku, učitelům zasílají vzorky učebnic zdarma, nalezne se tui seznam všech distributorů a prodejců Macmillan, lze využít několik atraktivních služeb: "web quide" odkazy na další internetové stránky, vztahující se vždy k různým právě probíraným on-line lekcím na jednotlivá témata, jedná se o autentické stránky které jsou však dobře srozumitelnéi pro méně pokročilé, nebo "e-mail service" je služba pravidelného zasílání pracovních listů s klíčem zdarma na e-mail, stačí se pouze zaregistrovat a spousta dalších zajímavých zdrojů a odkazů, např. nabízí anglicko-české slovníčky k učebnicím Macmillan, metodické tituly, pro učitele připravené hodiny, doplňkové aktivity, katalog zjednodušené četby pro studenty, dostupné jsoui on-line materiály nebo soubory ke stažení na procvičování všech dovedností - čtení, poslech, psaníi mluvení atd.)

http://www.onestopenglish.com

(velmi pěkně zpracované stránky plné různých podnětů, zdrojů a materiálů pro všechny co se zabývají angličtinou, jedny z nejlepších stránek vytvořené nakladatelstvím Macmillan, kde si je možné po jednoduché registraci stahovat každý měsíc úplně nové pracovní listy, připravené hodiny, metodické náměty, řešení atd., většinou ve formátu PDF, je nutné tedy mít ADOBE ACROBAT READER - lze si stáhnout zdarma z internetu, doporučujeme studentůmi učitelům, naleznete odkazy na procvičení všech SKILLS - reading, listening, writing, speaking, vždy si lze zadat svoji úroveň a gramatickou oblast, která má být procvičena atd.)

http://www.businessenglishonline.net

(internetové stránky vydavatelství Macmillan, pro oblast Business English, vztahující se k řadě učebnic "In Company" , ke stažení slovní zásoba a klíč ke cvičením ke všem úrovním, je zde možnost zaregistrovat se, pak pravidelně posílají tzv. "e-lessons" , tj. připravené materiály a pracovní listy, vhodné zejména pro pokročilejší nebo specializovanou výuku ve firmách)

http://ww.businessenglishonline.net/InCompany/resources.htm

(pro zájemce o obchodní angličtinu se zde nabízí užitečné služby, např. "e-lessons" kdy zasílají pravidelně připravené lekce vždy na určité téma, "free worksheets" jsou zde zdarma ke stažení pracovní listy k procvičování specializované slovní zásoby alei gramatiky, "answer keys" řešení k celé řadě učebnic In Copany a slovníčky "wordlists" )

http://www.macmillandictionary.com

(užitečný odkaz pro výuku slovní zásoby a práce se slovníkem, opět široká nabídka pracovních listů k vypracování nebo ke stažení)

http://www.insideout.net

(stránky zabývající se nabídkou této nové řady úspěšných Macmillan učebnic pro dospělé, je zdei velká nabídka služeb typu "e-mail service" kdy 1x týdně obdržíte na svou e-mailovou adresu materiály vážící se k aktuálnímu datu)

http://www.teacherdevelopment.net

(metodické stránky pro učitele a různé tipy a pokyny při výuce AJ)

http://www.campaignmilitaryenglish.com

(zajímavý odkaz, jedná se o velmi speciální stránky věnující se pouze oblasti "vojenské AJ" , nabídka učebnic, materiálů k procvičování specifické slovní zásoby, odkazy a opět "e-mail service" )

http://www.reward-english.net

(nabídka nového 70-ti dílného systému výuky AJ, který je určen jak dospělým tak středoškolákům,i na těchto stránkách naleznete službu "e-service" , kdy se pravidelně zasílají pracovní listy na procvičování různých úrovní AJ pokaždé z jiného kulturního prostřední či oblasti)

http://www.atecr.cz/

(stránky Asociace učitelů angličtiny ČR )

http://msate-mssua.englishteachers.net

( Moravsko-slezská asociace učitelů angličtiny )

http://www.amate.cz/

( Asociace metodiků / Association of Teacher Educators)

http://www.britishcouncil.cz

( Britská rada / The British Council , české stránky této organizace)

http://www.elgazette.com

(webové stránky tištěného periodika o angličtině EL Gazette )

http://www.infoa.cz

(české internetové stránky obsahujíc nejen profil firmy Infoa, která se zabývá vydáváním různých doplňkových materiálů ke studiu angličtiny, alei velmi pěkný a přehledná katalog všech dostupných titulů a publikací, sekce pro jednotlivé zákazníky, pro školy alei pro knihkupce, nabízíi zákaznický klub s různými výhodami, seznam distributorů, také stránky s posledními novinkami a výhodnými koupěmi včetně kontaktů, on-line internetový obchod plný slev, nabízí však celou řadu učebnic, materiálů, doplňkových publikací pro ostatní jazyky, např. NJ, Š, F,i ..)

http://www.cambridge.org

(oficiální hlavní stránky Cambridge University Press, nabízí přehled o činnosti, ale zajímavé jsou spíš odkazy a podsekce či další odkazy na jejich zdroje pro učitele či studenty, např. pěkný on-line slovník, kompletní katalog atd.)

http://uk.cambridge.org/elt

(stránky věnující se studiui výuce AJ, obsahuje katalog titulů pro učitelei studenty a dalších užitečných publikací, materiálů a zdrojů, ale bohužel ne příliš přehledné)

http.//uk.cambridge.org/elt/corpus

(mezinárodní korpus od Cambridge)

http://dictionary.cambridge.org

(velmi pěkný on-line výkladový slovník AJ, spíš však pro pokročilejší)

http://dictionary.cambridge.org/ceed

(nejprodávanější a doporučovaný slovník od Cambridge University Press - "Cambridge Essentials English Dictionary" )

http://www.longman.com

(oficiální hlavní stránky společnosti Longman, obsahují užitečné informace, materiály a odkazy pro učitelei studenty: hlavní oblasti se věnují sekcím "companion websites" - doplňující stránky plné materiálů ke stažení, "students" , "teachers" , "ldoce" "catalogue" , dále nabízejí informace o Longman vzdělávání, nabídka škol, nebo on-line obchod, další podoblasti nabízí věci ke stažení, tipy pro výuku, interaktivní procvičování, rychlé vyhledávání slovíček na webu atd., kompletní nabídka Longman titulů, atd.)

http://www.longman.com/students/

(podpůrné stránky pro studenty AJ, nabízí obrovské množství odkazů na materiály, popis různých mezinárodních zkoušek včetně doporučené přípravy, speciální sekci pro studium "business English" , učebnice a další publikace pro studenty všech věkových kategorií - dospělé, studenty, školákyi menší děti, v této části si pak lze přímo pro danou oblast stáhnout různé věci - formát PDF je nejběžnější, alei např. interaktivní cvičení, či texty k procvičování jak gramatiky a slovní zásoby, taki čtení obecně atd., doporučuje se prohlédnout sii jejich přidružené stránky PENGUINREADERS)

http://www.longman.com/teachers/

(velmi užitečné stránky pro učitele, opět stejná nabídka různých oblastí a podsekcí a následně si lze vybrat z celé řady tipů, vyzkoušet a zhodnotit příručky, slovníky atd., jinak široká nabídka materiálů ke stažení a předem připravených lekcí pro práci v hodině je samozřejmostí - opět formát PDF, lze si prohlédnouti další stránky, odkazyi zdrojové oblasti, ze kterých bylo hlavně čerpánoi poměrně obsáhlý archiv všech možných činností a pracovních listů, atd.)

http://www.longman.com/cws/

(tzv. "companion websites" od spol. Longman, kde zájemci naleznou užitečné nápady, zdroje a materiály ke stažení nebo ihned k on-line vypracování, velmi pěkně a jasně zpracovatelné, pokyny srozumitelné, většina materiálů se však týká a odpovídá jednotlivým učebnicím Longman řad a jsou tak jejich doplňkem, např. oblast nového druhu učebnic řady "Snapshot" - jedná se o nové vydání, obsahuje celou úrovňovou řadu, na tomto odkazu naleznete soutěže, aktivity a pracovní listy ihned k vypracování včetně kontroly a hodnocení, opravdu moc pěkně zpracované, jinak také diskuzi studentů atd., dále lze využít celé řady dalších odkazů)

www.longman.com/cuttingedge/

(další podstránky Longman, kde nabízí zdarma ke stažení zdroje pro studentyi učitele, ale opět se vztahují k Longman učebnicové řadě, v tomto případě "Cutting Edge" , což je hodně doporučovaná učebnice)

http://www.longman.com/ldoce/

(velmi užitečné internetové stránky vydavatelství Longman obsahují užitečné zdroje pro učitele, alei spoustu aktivit pro studenty, různé soutěže, stále nové a nové materiály, další sekce pojednává o proslulých Longman slovnících, naleznete tui on-line obchod atd.)

http://www.longman.com/ldoce/teachers/

(speciální odkaz pro učitele AJ, tyto stránky obsahují zdarma ke stažení kopírovatelné aktivity, předem připravené, možnost použít ve třídě/v kurzu, většina je v PDF formátu)

http://www.longman.com/ldoce/students/

(speciální odkaz pro studenty, naleznou zde různé zdroje a materiály k efektivnímu procvičení jejich AJ, nabízí 3 interaktivní činnosti každý měsíc - např. doplňovačky, testy, kvizy, popis obrázků atd. lze vypracovat on-line, ihned zkontrolovat se správným řešení, vyhodnotit, všechna cvičení jsou jednoduše a velmi hezky zpracovaná a obsahují různé gramatické oblasti, problematiku slovní zásoby a to vše pro různé úrovně znalostí)

http://www.penguinreaders.com

(internetové stránky obsahujíc katalog zjednodušenéi obtížnější četby v AJ, nabídka všech možných titulů na různá témata a podle jednotlivých úrovní, všechny typy žánrů, jinak zde naleznetei další užitečné novinky, odkazy a zdroje ke stažení, pro studenty alei učitele a školy či vzdělávací střediska)

http://www.penguinreaders.com/features/cef.html

(stránky obsahující přesný popis návaznosti úrovní v rámci PENGUINREADERS materiálů a knih - hlavně se jedná o zjednodušenou četbu na několika stupních, na Společní Evropský Referenční rámec, včetně odkazu na stránky Rady Evropy e www.coe.int , kde se zájemci mohou dozvědět více)

http://www.penguindossiers.com

(nabídka velmi pečlivě vybraných a dobře zpracovaných článků - na různá témata jako kultura, sport, moderní život, zprávy aj., každý měsíc 1 základní nový text + "factsheet" , což je materiál ke stažení obsahující zadání úkolů, poznámky pro učitele a cvičení - většinou se však jedná o úroveň PENGUINREADERS Level 3, což odpovídá přibližně úrovni "pre-intermediate" - asi 1200 slov)

http://www.penguin.co.uk

http://penguinenglish.com

(další stránky edice PENGUINREADERS)

www.link2english.com

(stránky společnosti Mary Glasgow Magazines, portál vytvořený jak pro učitele AJ tak pro studenty různých věkových kategorií, opět velké množství materiálů zdarma ke stažení, snadno využitelné zdroje k procvičování, kopírovatelné lekce, ale hlavně autentické články z časopisů, a velká nabídka knih, časopisů a dalších titulů, vždy je však nutné se zaregistrovat a toto není příliš přehledně zpracováno)

http://www.expresspublishing.co.uk

(jedná se o internetové stránky jednoho z významných nakladatelství,tzn. spíš jde o detailní on-line katalog jimi nabízených titulů a publikací, mají všaki stránky s "downloads" kde lze stáhnout různé materiály, dále nabízí užitečné odkazy a věnují se výuce AJ jako cizího jazyka, tzn. speciální učebnice pro studenty a metodické příručky pro učitele, atd., je zde však řada zajímavých odkazů na další stránky)

http://www.cambridgeesol.org/teach

(stránky doporučované vydavatelstvím Express Publishing Company, speciálně určené pro vyučující na všech stupních)

http://www.dictionary.com

(on-line slovník, vyhledávání problematických výrazů, výkladový slovník)

http://www.eflweb.com

(nabídka článků, informací, metodika pro vyučující a praktické zdroje, alei jiné materiály také pro studenty AJ jako cizího jazyka)

http://www.learnenglish.org.uk

(speciální webová stránka vytvořená the British Coucil - Britskou radou, nabízející zdarma různé materiály, pomocné a doplňkové aktivity pro studenty, hry, kvizy, gramatická cvičení, chat, písničky soutěže, horoskopy, e-pohlednice a časopisy, a zónu pro nejmenší a hlavně další prověřené on-line zdroje)

http://www.cambridge-efl.org

(hlavní stránka zabývající se Cambridgeskými zkouškami)

http://www.iatefl.org

(stránky mezinárodní organizace učitelů AJ jako cizího jazyka, která se snaží o podporu, rozšiřování, zkvalitňování spolupráce mezi vyučujícími na celém světě)

http://www.oup.com/elt

(portál Oxford University Press, sekce English Language Teaching - pozor na menší potíže při načítání stránek, zde si lze vyhledat speciální podstránky určené pro zájemce o AJ z ČR e www.oup.com/elt/?cc=cz , jedná se o kvalitní webové stránky v češtiněi angličtině s nabídkou katalogu učebnic a dalších titulů, registrace v jejich klubu, informace o pořádaných akcích, soutěžích, alei pěkné on-line procvičování AJ, dále ke stažení slovníčky ke všech učebnicím Oxford University Press, "on-line shopping service" i odkazy na Společný Evropský Referenční Rámec)

http://www.oup.com/elt/students/?cc=cz

(nenechte se na začátku odradit menšími problémy při vyhledávání té správné sekce, jedná se totiž o nejlepší a nejužitečnější stránky pro studenty, popř. učitele AJ a to zejména pro klienty VAPC, proto je možná lepší spustit se z www.oup.com , v klidu si zvolit naší oblast a zemi až se dostanete na českou část těchto stránek, pak už stačí najet na ikonu "I´m learning English on-line practice" kde na Vás čeká široký výběr z materiálů podle různých úrovní učebnicové řady HEADWAY!)

http://www.oup.com/elt/global/products/hway_home

(zde naleznete odkazy k učebnicím HEADWAY všech úrovní - beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate, advanced, tj. jedná se doslova o "Headway on-line" kde naleznete cvičení ze všech oblastí od "Everyday English" - procvičování frází a ustálených spojení, "word zone" - slovní zásoba z různých pohledů nebo "game zone" - zábavná cvičení, hry a kvízy, vždy máte možnost přímého výběru podle jednotlivých dílů, právě probírané lekci v kurzu a daným tématům ať už si chcete procvičit slovíčka nebo gramatiku a to vše zpracováno velmi přehledným kvalitním způsobem, prostě super!)

http://www.funtrivia.com

(velmi netradiční interaktivní stránky plné kvizů, křížovek, vtipných vzkazů, zajímavých her, vždy si lze zvolit kategorii a téma, ale je to spíš pro pokročilejší)

http://www.coolquiz.com

(další netradiční webový zdroj kde naleznete hry, kvizy, vtípky, puzzle a jiné "fun pages" , je třeba trpělivě klikat na různé podsekce, ale určitě se jedná o dobré procvičovací metody)

http://www.venturesbooks.com

(česko-anglické webové stránky, které nabízí učebnice a knihy, vztahují se hlavně k nakladatelství Longman Person Publishing, kompletní on -line katalog - ELT titulů, fikce, knížek pro děti atd.)

 

Němčina

Bild Stránky nejčtenějšího německého deníku. Jde sice o bulvární tisk, avšak díky tomu právě jazykově na "srozumitelné" úrovni. http://www.bild.de

 

Nakladatelství INFOA české internetové stránky obsahujíc nejen profil firmy Infoa, která se zabývá vydáváním různých doplňkových materiálů ke studiu angličtiny, alei velmi pěkný a přehledná katalog všech dostupných titulů a publikací, sekce pro jednotlivé zákazníky, pro školy alei pro knihkupce, nabízíi zákaznický klub s různými výhodami, seznam distributorů, také stránky s posledními novinkami a výhodnými koupěmi včetně kontaktů, on-line internetový obchod plný slev, nabízí však celou řadu učebnic, materiálů, doplňkových publikací pro ostatní jazyky, např. AJ, Š, F,i .. http://www.infoa.cz

Nakladatelství Hueber Stránky nakladatelství, jehož publikace a učebnice jsou používány v naprosté většině jazykových kurzů VAPC (Učebnice Tangram, Dialog Beruf, Themen Aktuell ). Perfektní a bohatý obsah - ke každé učebnici jsou k dispozici doplňkové materiály pro lektoryi studenty, které jsou tříděny podle lekcí a jdou stáhnout (soubory jsou v Acrobatu) http://www.bild.de

 

AOL.DE Jeden z nejznámějších německých portálů, odkud se můžete dostat na další stránky dle vlastního výběru. http://www.aol.de

 

Handbuch Deutschland
Informationen zu Landeskunde, Politik und Recht, Arbeit und soziale Sicherung, Alltag, Organisationen und Ansprechpartner
(auf Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Russisch und Türkisch)
http://www.handbuch-deutschland.de/

 

Deutschland
Die Zeitschrift "Deutschland" ist die Auslandszeitschrift der Bundesrepublik Deutschland und berichtet sechsmal im Jahr in 13 Sprachen über Politik, Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft.
http://www.magazine-deutschland.de/

 

Duden
Alles rund um die deutsche Sprache:
Interessante Informationen, viele hilfreiche Tipps, Spiele, Rätsel, einen äußerst interessanten und nützlichen Newsletter und vieles mehr finden Sie auf der Duden-Website.
http://www.duden.de

 

AEIOU: Österreich-Alben
Umfassende Darstellung Österreichs in Text, Bild und Ton
http://www.aeiou.at/aeiou

Das Deutschland-Portal
Offizielles und unabhängiges Portal der Bundesrepublik Deutschland, das eine Sammlung wesentlicher Verweise auf deutsche Informationsangebote im Internet bietet.
http://www.deutschland.de/

Quellen zur deutschen Landeskunde
Eine Linksammlung des Deutschen Instituts für Sprache, Mannheim
http://www.ids-mannheim.de/quellen/lkunde.html#LKSEIT

 

JUMA - Das Jugendmagazin
JUMA, das Magazin für junge Deutschlerner bietet für Lehrer das Lehrerheft TIPP als kostenlosen Download. Außerdem gibt es viele interessante Informationen, Literaturhinweise und wichtige Adressen.
http://www.juma.de/welcome.html

http://www.atecr.cz/

(stránky Asociace učitelů angličtiny ČR )

http://msate-mssua.englishteachers.net

( Moravsko-slezská asociace učitelů angličtiny )

http://www.amate.cz/

( Asociace metodiků / Association of Teacher Educators)

Kariéra

Neustále rozšiřujeme náš team lektorů. Pokud máte výborné jazykové znalosti, kontaktujte nás. Zkušenost s výukou dospělých jsou výhodou, nikoliv však podmínkou. Naši metodici Vás vše potřebné naučí. Nabízíme dobré ohodnocení a příjemné pracovní podmínky.

Jste z Plzně?

Cesta k nám trvá z okrajových částí Plzně 10 minut, z centra pak 20 minut. Parkování přímo před jazykovou školou. Naše zajímavé ceny, efektivní výukové metody a individuální a profesionální přístup Vás přesvědčí, že dojíždět za námi není ztráta času, ale naopak!