Jazyková zkouška TOEFL Junior

Vapc / Jazykové zkoušky / Jazyková zkouška TOEFL Junior

Popis zkoušky (pdf) | Vzor testu | Vzor certifikátu (pdf)

Zkouška určená pro děti a mládež ve věku 11-18 let. Certifikát lze použít při ucházení se o studium v zahraničí nebo pro účely studijních pobytů apod. Jedná se o písemný test, který měří porozumění čtenému textu, gramatickým a lexikálním strukturám (slovní zásoba) a poslechu. Doba trvání zkoušky je 110 minut.

Přihlašte se Chcete se přihlásit na tuto zkoušku?